رويايي

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

ديدن اين عكس هاي زيبا را از دست ندهيد.

 

عكس بهناز جعفري يكي از برندگان جوايز جشنواره فيلم فجر سال ۹۰

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

عكس يكتا ناصر برنده يكي از جوايز جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

پيمان معادي از برندگان جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

اكبر عبدي برنده جايزه سيمرغ بلورين بازيگر مكمل مرد براي بازي در نقش يك زن

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

هنگامه قاضياني برنده جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

رضا عطاران و مسعود فراستي

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

يكتا ناصر بعد از دريافت جايزه

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر

 عكس  عكس هاي برندگان جوايز سي امين جشنواره فيلم فجر


 عكس  عكس هاي شاهرخ استخري در جشنواره فيلم فجر

 

عكسهاي شاهرخ استخري در نشست خبري فيلم چك در سي امين جشنواره فيلم فجر سال ۹۰

 

 عكس  عكس هاي شاهرخ استخري در جشنواره فيلم فجر


Design By : Pars Skin