رويايي

معماي عشق

 

از استاد ديني پرسيدند عشق چيست؟ گفت:حرام است.

از استاد هندسه پرسيدند عشق چيست؟ گفت:نقطه اي كه حول نقطه ي قلب جوان ميگردد.

از استاد تاريخ پرسيدن عشق چيست؟ گفت:سقوط سلسله ي قلب جوان.

 

 

از استاد زبان پرسيدند عشق چيست؟ گفت:همپاي love است

 

از استاد ادبيات پرسيدند عشق چيست؟ گفت : محبت الهيات است .

 

از استاد علوم پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عنصري هست كه بدون اكسيژن ميسوزد

 

از استاد رياضي پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عددي هست كه هرگز تنها نيست.

 

از استاد فيزيك پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها آدم رباتي هست كه قلب را به سوي خود مي كشد.

 

از استاد انشا پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها موضوعي است كه مي توان توصيفش كرد.

 

از استاد قرآن پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها آيه اي است كه در هيچ سوره اي وجود ندارد .

 

از استاد ورزش پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها توپي هست كه هرگز اوت نمي شود.

 

از استاد زبان فارسي پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها كلمه اي هست كه ماضي و مضارع ندارد

 

از استاد زيست پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها ميكروبي هست كه از راه چشم وارد ميشود.

 

از استاد شيمي پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها اسيدي هست كه درون قلب اثر ميگذارد

 

از خود عشق پرسيدم عشق چيست؟ گفت فقط يك نگاه

به كه پيغام دهم ؟ به شباهنگ كه شب مانده به راه ؟

يا به اندوه كلاغان سياه ، به پرستو كه سفر ميكند از سردي فصل ؟

يا به مرغان نكو چيده شهر ؟ به كه پيغام دهم كه به يادت هستم ؟

.

.

هنوز رو خاكيم يادمان نميكنند!

واي به روزي كه خاكمان كنند!

.

.

ثانيه ها، روزها حقيرتر از آنند كه بهانه اي براي از ياد بردنت باشند…

.

.
اس ام اس ها گاهي پيامي ندارن

فقط ارسال ميشن كه باور كني اوني كه فكرشو نمي كني الان به يادته

.

.
در برهوت بي كسي تنها تو همزاد مني / اي نازتر از خواب شبم ، همواره در ياد مني
.

 

.

هرقدر رفاقت بكنم مي ارزي / اظهار صداقت بكنم مي ارزي

آنقدر عزيزي تو برايم اي دوست / صدبار كه يادت بكنم مي ارزي


پشت دريا شهريست كه يك دوست در آن جا دارد ، هر كجا هست ، به هر فكر ، به هر كار ، به هر حال ، عزيز است خدايا تو نگهدارش باش .
 

وقتي عطر تنت را ميخواهم ، به باد هم التماس ميكنم ، خدا كه جاي خود دارد .

 

فداي عزيزي كه آتيش معرفتش ، جنگل بي معرفتها رو خاكستر ميكنه !
 
هست را اگر قدر نداني ميشود بود و چه تلخ است هست كسي بود شود .

 

رفتنت آغاز ويرانيست حرفش را نزن / ابتداي يك پشيمانيست حرف را نزن / گفته بودي چشم بردارم از چشمان تو / چشمهايم بي تو بارانيست حرفش را نزن .
 
خدايا مرا كه آفريدي گارانتي هم داشتم ؟ دلم از كار افتاده !

 

چقدر در تاريكي ، مشق رفتن كنم ؟ بيا و تكليف مرا روشن كن !
 

نازنين ، با تو قند پهلو مي شود تلخي آغوشم !

 

تو بشو ساحل قلبم
 من مي شم  ماهي مرده
تا بگن به عشق ساحل، لب دريا جون سپرده....

هرلحظه بهانه ي تو را ميگيرم، هر ثانيه با نبودنت درگيرم،
حتي تو اگر به خاطرم تب نكني، من يك طرفه براي تو ميميرمhttp://ynaija.com/wp-content/uploads/2011/09/Young-Love-at-Beach.jpg

عشق تو

شوخي زيبايي بود كه خداوند با قلب من كرد ! زيبا بود امّا

شوخي بود !

حالا .... . . تو بي تقصيري ! خداي تو هم بي تقصير است !

من تاوان اشتباه خود را پس ميدهم . . . ! تمام اين تنهايي

تاوان « جدّي گرفتن آن شوخي » است .....
 

 

 
 
اين روزها زيادي ساكت شده ام ،

نمي دانم چرا حرفهايم، به جاي گلو

از چشمهايم بيرون...........مي آيند............!

 

 
 

 

دلگير ميشوم وقتي فكر ميكنم كه عاشقانه هايي كه برايت مينويسم
مثلِ چاي هايي هستند كه خورده نميشوند!
يخ ميكنند و بايد دور ريخت!

 

 دستم نمك نداشت هي ميشكستيش
دلم چي ؟؟؟؟
بهونت واسه شكوندناي پشت سرهمت چي بود ؟
اينكه گاهي سيگار مي گيرد در دست
يعني هنوز هم
نشاني از تو
در خاطرش هست!
تا حالا شده عاشق بشي ولي دلت نخواد بدونه؟؟؟؟

تا حالا شده تمام شب گريه كني بدون اينكه بدوني چرا

دلت بخواد تا صبح بيدار بموني ولي بدوني به جايي نمي رسي

تا حالا شده رفتنشو تماشا كني ولي نخواي بره

بعد آروم تو دلت بگي دوست دارم اما نخواي بدونه

تا حالا شده....
برو اگه ميخواي بري ،
دلت نسوزه واسه من !!
اينجوري كه كلافه اي
بد تره خب ، دل رو بكن !!
بكن دل و از اين همه خاطره هاي روي آب
فك كن نديدي ما همو حتي يه بارم توي خواب
راحت برو يه قطره هم گريه نداره چشم من !!
اشكاشو پشت پاي تو ، ميخواد بريزه دل بكن ..
من كه نمي ميرم ،اگه بخواي تو از اينجا بري
چون ميدونستم كه تو از اول راه مســـافري !!
شايد نفهميدي كه من بي اونكه تو چيزي بگي
سپردمت دست خــدا ، كه بي خدافظي نري
غصه ي راهمو نخور ، شايد همينجا بمونم
شايد به مقصد رسيدم خودم فقط نميدونم
نمـــي دانـم چــــرا ؟!
ايـن روزهــــا
در جـــواب هـــركــــه از حـــالم مـــي پرســــد
تـــا مــــي گويــــم ... " خوبــــــــم "
چشمـــــانم
خيس مــــي شـــــود ... !
صندلي خالي ...
     ليوانهاي پر از شراب                گلهاي تازه ...

                         سيگارهاي نيمه ...
                                       تو رفته اي يا هنوز نيامده اي ؟!!!
گاهي
..
زندگي يعني

دوست داشتن تو

بي هيچ اميدي !!!
...در انتهاي جاده
چشم در راه منتظر ماندم
تا
چشم هايم تمام شد!!
تو اين بار آغازم كن
مي ترسم
مي ترسم كه بازي تمام شود!
-لحظه ي ديدار-
دستانم را پنهان مي كنم
مبادا بفهمي
همه چيزم را باخته ام!
با من حرف نمي زني؟باشد
پاسخ پرسشم نمي دهي؟باشد
مي نويسم روي كاغذ.اما جوابم را بده
"دوستم داري"؟
تو هم تكرار كن روي كاغذ كه :"دوستم داري؟!"
...ديگر نمي خواهم ببينمت!
"عكس خيالي تو" كافي ست در قاب دلم...

دوست داشتنش را بيشتر باور دارم
وقتي "دستانش"را لمس نمي كنم
نازنينم!
تو سنگي!
و من يك تكه شيشه!
"سنگ بودن تو" شايد كه شوخي باشد
"ولي شكستن من"
جدي است!
از "تو" بدم مي آيد!
ببخشيد!
از واژه ي "تو"
چه مي شد اگر همه شعر هاي "من"
با "تو "آغاز نمي شد؟!
مي خواهم گريه كنم!
وقتي كه زبانت مي گيرد
و مرا- لحظه اي- "شما" خطاب مي كني
"من"فاصله "شما"را با "تو"
چگونه بايد پر كنم؟
خنده ام مي گيرد وقتي پس از مدت ها بي خبري بي آنكه سراغي از اين دل آواره بگيري
مي گويي:دلم برايت تنگ است
يا مرا به بازي گرفته اي
يا معني واژه هايت را خوب نمي داني...
دلتنگي ارزاني خودت من دگر دلم را به خداسپرده ام

خيلي از يخ كردن هاي ما از سرما نيست!!!
لحن بعضي ها زمستونيه.......!!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
يادم باشه
يادت بدم
ياد بگيري
يادت نره
كه ياد تو
هميشه در ياد منه
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
به كه پيغام دهم ؟ به شباهنگ كه شب مانده به راه ؟
يا به اندوه كلاغان سياه ، به پرستو كه سفر ميكند از سردي فصل ؟
يا به مرغان نكو چيده شهر ؟ به كه پيغام دهم كه به يادت هستم ؟
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
هنوز رو خاكيم يادمان نميكنند!
واي به روزي كه خاكمان كنند!
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ثانيه ها، روزها حقيرتر از آنند كه بهانه اي براي از ياد بردنت باشند…
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
اس ام اس ها گاهي پيامي ندارن
فقط ارسال ميشن كه باور كني اوني كه فكرشو نمي كني الان به يادته
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
در برهوت بي كسي تنها تو همزاد مني / اي نازتر از خواب شبم ، همواره در ياد مني
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
هرقدر رفاقت بكنم مي ارزي / اظهار صداقت بكنم مي ارزي
آنقدر عزيزي تو برايم اي دوست / صدبار كه يادت بكنم مي ارزي
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

 

 
پيام هايم گاه گاه است! آنچه ابديست ، ياد توست
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نميدانم چرا چشمانم گاهي بي اختيار خيس مي شوند
مي گويند حساسيت فصلي است
آري من به فصل فصل اين دنياي بي تو حساسم . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
خاك پايت بوسه گاهم بود و بس / بر سر راهت نگاهم بود و بس
اي نگاهت تكيه گاه خستگي / عشق تو تنها گناهم بود و بس . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
نفست باران است ، دل من تشنه ي باريدن ابر ، دل بي چتر مرا ميهمان كن . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
ياد آن روزي كه ياري داشتيم / اين چنين خوار نبوديم ، اعتباري داشتيم
اي كه ما را در زمستان ديده اي با پشت خم / اين زمستان را نبين ، ما هم بهاري داشتيم .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
نامه هايم كه چراغ قلبت را روشن نكرد !
امشب تمامشان را بسوزان شايد بتواني تنهايي ات را ببيني . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
از ما كه گذشت
ولي به ديگري موقتي بودنت را گوشزد كن
تا از همان اول فكري به حال جاي خاليت كند . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
در غم عشق نبوديّ و محبت كردي / اين هم از لطف شما بود و نمي‌دانستيم
من نكردم گله از عهد و وفاداري تو / عهد ما عهد جفا بود و نمي‌دانستيم
رنج بي‌عشقي و تنهايي و بي‌مهري يار / همه تقدير خدا بود و نمي‌دانستيم . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
در جهان غصه كوتاهي ديوار مخور /  حسرت كاخ رفيق و زر بسيار مخور
گردش چرخ نگردد به مراد دل كَس /  غم بي مهري اين مردم بي عار مخور . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
بگذار بگويند خسيسم
من
دوستت دارم هايم
را الكي خرج نميكنم
جز براي مهرباني خودت . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
پشت آن پنجره ي رو به افق ، پشت دروازه ي ترديد و خيال
لا به لاي تن عرياني بيد ، من در انديشه ي آنم كه تو را ، وقت دلتنگي خود دارم و بس . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
راستـش را بگو
نكند تو همان “اين نيـز” هستي كه هميشه مي گذري . . . ؟
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
خواهش ميكنم ، بي حوصلگي هايم را ببخش ، بدخلقي هايم را فراموش كن
بي اعتنايي هايم را جدي نگير
در عوض من هم تو را مي بخشم كه مسبب همه ي اينهايي  . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
اوني كه دوستت داره زندگيشو پات ميريزه كه فقط شاديتو ببينه
تويي كه دوست داشته ميشي هزارتا ناز ميكني براش!
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
گاه مي توان براى يك دوست چند سطر سكوت به يادگار گذاشت
تا او در خلوت خود هر طور كه خواست آنرا معنا كند . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
اين جمله را هرگز فراموش نكن
“براي دوستت دارم بعضي ها مرسي هم زياد است” . . .
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
در حنجره‌ام شور صدا نيست رفيق
يك لحظه دلم ز غم جدا نيست رفيق
بگذار كه قصه را به پايان ببرم
آخر غم من يكي دو تا نيست رفيق

Design By : Pars Skin