رويايي


از فاطمه اكتفا به نامش نكنيد

نشناخته توصيف مقامش نكنيد

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

 

گرچه مظلومي مولا سندي معتبر است

اين سند ثابت و امضا شده با ميخ در است.

 

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

باد پاييزي اگر برگ خزان را مي برد

مهر زهرا هم گناه شيعيان را مي برد

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

بر عالميان رحمت رحمان زهراست

در هر دو جهان سرور نسوان زهراست

نوري كه دهد شاخه طوبي از اوست

كوثر كه خدا گفته به قرآن زهراست

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

هر سينه كه دوستدار زهراست

آشفته و بي قرار زهراست

گنجينه هفت آسمان ها

در سينه خون نگار زهراست

از شرح كرامتش همين بس

عالم همه وامدار زهراست

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

جاهلان خيال بافتند

فرق شيعه را شكافتند

زخم شيعه را نمك زدند

قفل بر در فدك زدند

تاب ديدنت نداشتند

داغ بر دلت گذاشتند

تير و قلب عاشق آه آه

سيلي و شقايق آه آه

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

الا اي چاه يارم را گرفتند

گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند

ميان كوچه ها با ضرب سيلي

همه دار و ندارم را گرفتند

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

مرو مادر دلم طاقت نداره

دلم بعد از تو خيلي بي قراره

مگه بابام علي شب هاي بي تو

سرم رو روي زانوهاش بذاره

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

حضرت فاطمه(س):

خداوند امر به معروف را براي اصلاح مردم قرار داد

شهادت زهراي اطهر تسليت باد . .

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


يا علي رفتم بقيع اما چه سود

هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود

يا علي قبر پرستويت كجاست

آن گل صدبرگ خوشبويت كجاست

هر چه باشد من نمك پرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش كرده ام

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

در حريم فاطميه مرغ دل پر ميزند

ناله از مظلومي زهراي اطهر ميزند

السلام عليك يا فاطمة الزهرا

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

ناموس خدا ، دخت نبي ، همسر حيدر

ام الحسين ، شلفعه ي خلق به محشر

اين غم نرود از نظر ما كه ز كين شد

نيلي رخت از سيلي آن شوم بد اختر

يا رب تو غذابش بنما بيشتر از پيش

آنكس كه به پهلوي وي از كينه زدي در

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

حضرت حيدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مديون عطر ياس بود

اي كه بستي راه را در كوچه ها بر فاطمه

گردنت را مي شكست آنجا اگر عباس بود

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

سرفصل كتاب آفرينش زهراست

روح ادب وكمال و بينش زهراست

روزي كه گشايند در باغ بهشت

مسئول گزينش و پذيرش زهراست

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

اي بتول پاك السلام

قلب چاك چاك السلام

حاصل جواني علي

ماه ارغواني علي

لحظه اي درنگ كن بمان

وقت ناتواني علي

بي تو سر بلند ميكنند

دشمنان جاني علي

بي تو سجده ميكند به خاك

روح آسماني علي

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

يا علي رفتم بقيع اما چه سود

هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود

يا علي قبر پرستويت كجاست

آن گل صدبرگ خوشبويت كجاست

هر چه باشد من نمك پرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش كرده ام

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

گل من كه رنگش نيلي نبود

جواب محبت كه سيلي نبود..

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

منم زينب كه بي دلدار مانده ست

به قلبم خون به چشمم خار مانده است

نگاهم خيره ميماند هميشه

به آن خوني كه به ديوار مانده است .

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

حضرت زهرا (س) فرمود:

خدايا مرا فارغ كن كه تمام توجه ام به آن باشد كه براي آن خلق شده ام.

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


هر كس كه در او محبت زهرا نيست

علامه اگر هست سلامش نكنيد

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


خدايا به سوز دل مولا علي-ع و به پهلوي بشكسته ي زهراي مرضيه(س)

قَسمت مي دهيم كه فرج منتقم شان را برساني .. آمين

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


اي تو مهراب فاطمه

اسوه ي حجاب فاطمه

ياس پرپر علي بمان

سايه سر علي بمان

قوت دل علي نرو

از مقابل علي نرو

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

بريزم اشك غم ، از ديده بر رخسار مادر جان

بنالم در عزايت بادل افكار مادر جان

يه ياد آرم از آن ساعت كه با پهلوي بشكسته

كشيدي ناله در بين در و ديوار مادر جان

از آن غصب فدك وز بردن حيدر سوي مسجد

مرا ديگر نباشد طاقت گفتار مادر جان

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


بانو نمي يابيمت ، اما كنار تو گريه مرسوم است ، مگر مي توان پهلوي تو بود و شكسته نبود .

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

نام خود را خصم ، داغ ننگ زد

ديد بار شيشه داري ، سنگ زد

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg


تا كه پرسيدم ز منطق، عشق چيست

در جوابم اينچنين گفت و گريست

ليلي ومجنون همه افسانه اند

عشق تفسيري ز زهرا (س) و عليست(ع)


http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها به عدد ما احاط به علمك

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

بر حاشيه برگ شقايق بنويسيد

گل تاب فشار در و ديوار ندارد..

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

نيكي به پدر و مادر، موجب ايمني از خشم الهي است . (حضرت زهرا -س )

http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20100427-94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.jpg

هرچه باشد من نمك پرورده ام / دل به عشق فاطمه خوش كرده ام

حج من بي فاطمه بي حاصل است / فاطمه حلال صدها مشكل است . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

الا طليعه ي كوثر سفر بس است بيا / غروب غربت مادر سفر بس است بيا

بيا كه چشم به راهت نشسته خاك بقيع / به جان فاطمه ديگر سفر بس است بيا

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

فرزند آن بشكسته پهلو خواهد آمد / با رمز ياالله و يا هو خواهد آمد

والفجر يعني شيعيان وقتي نمانده / با ذو الجناح و ذوالفقار، او خواهد آمد

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

پيغمبري كه عمري غمخوار امتش بود / روي كبود زهرا (س) اجر نبوتش بود؟

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

هر سينه كه دوستدار زهراست / آشفته و بي قرار زهراست

گنجينه ي هفت آسمان ها / در سينه ي خون نگار زهراست

از شرح كرامتش همين بس / عالم همه وامدار زهراست . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

در حريم فاطميّه مرغ دل پر مي زند / ناله از مظلومي زهراي اطهر مي زند . . .

 

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

سوز دل سياهم ديگر اثر ندارد / بس كه گناه كردم اشكم ثمر ندارد

اي كاش قبل مردن يار از سفر بيايد / او عزم انتقام زهرا مگر ندارد . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

چرا شب غم ما را سحر نمي آيد / چرا ز يوسف زهرا خبر نمي آيد

عزيز فاطمه! يكدم بيا به محفل ما / مگر به مجلس مادر، پسر نمي آيد . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

يا فاطمه (س) جان

ياريمان كن در انتظار روزي كه فرزندت بيايد

و انتقام صورت نيلي ات را بگيرد، ثابت قدم بمانيم . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

تو را از جان و دل باشم خريدار / بيا اي يوسف زهرا(س) به بازار

بيا و انتقام مادر خويش / بگير از دشمن بد اختر خويش

از آنهايي كه حقش غصب كردند / عدو را جاي حيدر نصب كردند

خدايا دل نازنين زهراي اطهر را بواسطه ي ظهور فرزندش شاد بگردان . . .

.

.

.

اس ام اس ايام فاطميه ، اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ، radsms.com

عادت به روضه كرده دلم روضه خوان كجاست

صاحب عزاي فاطمه، آن بي نشان كجاست

قربان اشك روز و شب چشم خسته ات

مولا فداي مادر پهلو شكســــته ات

 


Design By : Pars Skin