رويايي

با اصول گفتگو در خواستگاري آشنا شويد

با اصول گفتگو در خواستگاري آشنا شويد
يكي از مهمترين عللي كه اضطراب و استرس اين مجالس را دو چندان مي كند رعايت نكردن برخي نكات مهم و اساسي در نحوه گفتار و بيان است.

 

هميشه وقتي دختر خانم ها و آقا پسرها به جلسات گفتگو و خواستگاري شان نزديك مي شوند استرس و اضطراب تمام وجودشان را مي گيرد. مدام به خود مي گويند: آيا مي توانم سوالاتم را تمام و كمال از فرد مقابل بپرسم؟ آيا مي توانم اطلاعات لازم را از او بگيرم؟ نكند دروغ بگويد! و هزاران دغدغه ديگري كه ذهن فرد را درگير خود مي كند و گاه آنقدر براي فرد بزرگ و مهم مي شوند كه اصل قضيه يعني صحبت كردن و شناختن فرد مقابل به كل فراموش مي شود.
يكي از مهمترين عللي كه اضطراب و استرس اين مجالس را دو چندان مي كند رعايت نكردن برخي نكات مهم و اساسي در نحوه گفتار و بيان است. نكاتي كه شايد به ظاهر ساده باشند اما توجه به آنها و مراعاتشان، باعث بهبود جلسات خواستگاري، كم شدن اضطراب و استرس و گرفتن پاسخ هاي درست و دقيق تر مي شود.

 1 -
شفافيت در كلام
اولين نكته اي كه بايد در جلسات گفتگو مورد توجه هر دو طرف يعني دختر و پسر باشد، شفافيت در كلام است. يعني هر فرد بايد به گونه اي سخن بگويد كه فرد مقابل به صورت كامل متوجه منظور او شود.
كلي گويي، با ابهام سخن گفتن و ... اموري هستند كه باعث عدم فهم درست سخن و گيج شدن فرد مقابل مي شود زيرا او كه در دل يا ذهن فرد مقابل خود نيست كه منظور او را كامل و دقيق متوجه شود.
عدم شفافيت در سخن گفتن و پرس و جو كردن باعث شنيدن پاسخ هاي اشتباه و نادرست يا ناقص مي شود.

2 -
نحوه طرح و بحث سوال ها
افراد مي توانند سوال هايشان را به دو طريق متفاوت بپرسند. هر دو روش مفيد و لازم است اما بايد بدانيد كه براي پرسيدن هر سوال بايد از چه روشي استفاده نمود. براي موفقيت در اين مرحله بهتر است سوالاتي كه داراي
پاسخ هاي واضح هستند به صورت مستقيم پرسيده شوند. مثلاً :
ميزان در آمد ماهانه شما چقدر است؟
چند خواهر و برادر داريد؟
آيا بيماري خاصي داريد؟ و ...
اما بالعكس برخي از سوالات بايد به صورت
زيركانه و غيرمستقيم پرسيده شوند. زيرا اگر به صورت مستقيم پرسيده شوند فرد مقابل متوجه علاقه و نظر شما شده و احتمال دادن پاسخ نادرست ولي باب ميل شما بسيار است.
مثلاً من خيلي اهل تفريحم نظر شما درباره تفريح وگردش چيست؟ يقيناً فرد مقابل در پاسخ به پرسش شما خواهد گفت: من هم به تفريح و گردش و مسافرت علاقه بسياري دارم.
در اين گونه مواقع بايد به صورت غير مستقيم سوالات پرسيده شود.
مثلاً بايد پرسيده شود: نظر شما راجع به كساني كه مي گويند هيچ جا خانه خود آدم نمي‌شود، چيست؟ در اين صورت چون فرد مقابل نمي تواند نظر واقعي شما را تشخيص دهد، جوابي كه مي دهد نظر حقيقي خودش مي باشد.

3 -
توجه به مسائل مهم و ضروري
برخي بخشي از زمان گفتگويشان را با پرسيدن سوالات بي ارزش و بي اهميتي چون رنگ و غذاي مورد علاقه و... پر مي كنند. بحث بر روي اين مباحث نه تنها لازم و ضروري نيست و باعث اتلاف زمان مي شود بلكه  جلسه گفتگو را از مسير اصلي خود خارج كرده و به جاده خاكي مي كشاند. هيچ كدام از اين مسائل پيش پا افتاده نقش مهمي در زندگي زناشويي ايفا نمي كنند. آنچه در اين راستا مهم است
تناسب در امور مهم و تاثيرگذاري چون اعتقادات، فرهنگ و ... مي باشد.

4 -
اجتناب از خيال بافي
افراد بايد در همه شرايط چه به هنگام سوال پرسيدن و چه به هنگام پاسخ دادن به سوالات فرد مقابل از حقايق و واقعيت ها سخن بگويند. با خيال بافي و آرزو و توهم و ... نمي توان به موفقيت در زندگي دست يافت.گردآوري : گروه سبك زندگي سيمرغ

Design By : Pars Skin